kềm bấm bọ ( TaiWan)
kem bam bo ibico
Máy đóng đai bán tự động CHALY JN 600
Máy đóng đai cầm tay ORT-250

Sản phẩm bán chạy

Dây đai PP
Màng PE

Máy đóng đai tự động

Máy đóng đai bán tự động

Máy đóng đai thép

Máy đóng đai cầm tay

Dây Đai Máy Tự động/ bán tự động

Dây Đai Thép